Změna portu pro RDP

V případě nutnosti ponechat  RDP port otevřený pro všechny IP je doporučena změna výchozí hodnoty 3389.

Na straně serveru:

Port nelze zvolit libovolně, je třeba respektovat ostatní služby, které mohou port využívat. Před změnou čísla portu se přesvědčte, že tento port není žádnou službou využíván. Nastavení proveďte takto:

    Přihlaste se jako uživatel s oprávněním Administrator.
    Klepněte na tlačítko Start, zvolte Spustit a napište „regedit“ (bez uvozovek).
    Najděte klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp
    V pravé části okna označte hodnotu PortNumber.
    Z nabídky Úpravy zvolte Změnit.
    Přepínač Číselná soustava nastavte na Desítková.
    Do pole Údaj hodnoty zadejte číslo nového portu a potvrďte nastavení.
    Ukončete Editor registrů.
    
    Povolte nově zvolený port ve firewallu Windows.

Na straně klienta:

Nyní služba Vzdálená plocha naslouchá na jiném portu. Tomuto nastavení je nutné přizpůsobit i klientský systém pro připojení. Postupujte takto:
    Klepněte na tlačítko Start, zvolte Programy - Příslušenství - Komunikace - Připojení ke vzdálené ploše.
    Do pole Počítač napište jméno cílového počítače ve formátu <název_počítače>:<port>.
    Klepněte na tlačítko Připojit.