Ako presunúť službu z jedného účtu do iného

Ak máte vo svojom zákazníckom účte viac služieb (domény, webhosting, ...) a potrebujete jednu či viac týchto služieb presunúť do iného zákazníckeho účtu, je možné presun previesť jedným z nižšie uvedených postupov.
 
Cieľový účet už existuje
 
Ak cieľový účet, do ktorého chcete službu presunúť už existuje, tak je potrebné poslať autorizovanú žiadosť o presun služby pomocou kontaktného formulára. Žiadosť zašlete po prihlásení sa do účtu, v ktorom sa presúvané služby nachádzajú. Do žiadosti tiež vložte heslo a login do cieľového účtu, kam sa majú služby presunúť (je teda potrebné mať k dispozícii autorizáciu k obom účtom). Ak heslo a login do cieľového účtu nepoznáte (napr. z dôvodu, že účet patrí inej osobe, ktorá Vám z pochopiteľných dôvodov svoje heslo nechce poskytnúť), tak žiadosť o presun zašlite prihlásením sa do svojho účtu, bez autorizácie k účtu cieľovému. Takejto žiadosti pridelíme ID číslo, ktoré Vám zašleme v odpovedi naspäť, a s týmto ID číslom si môže o dokončenie presunu zažiadať už majiteľ cieľového účtu. Podľa ID čísla si potom nájdeme Vašu prvú žiadosť a autorizácia k presunu bude kompletná.
 
Žiadosť o presun služby do iného účtu môže vyzerať napr. takto: 
 
"Žiadam o presun domény a webhostingu priklad.sk z aktuálneho účtu s loginom 987654AB a heslom abcdefg, do účtu s loginom 456789YZ a heslom defghchi."
 
prípadne
 
"Žiadam o presun domény a webhostingu priklad.sk z aktuálneho účtu, ku ktorému som autorizovaný, do účtu pána Nováka. Pán Novák si o dokončenie presunu požiada z kontaktného formulára svojho účtu, do ktorého sa bude služba presúvať." 
 
Cieľový účet zatiaľ neexistuje
 
Ak cieľový účet zatiaľ neexistuje a Vy potrebujete službu iba oddeliť, napr. do nového účtu z dôvodu vlastnej administrácie služby, potom je najprv potrebné účet založiť. Formulár na registráciu nového zákazníka nájdete na našich stránkach
 
Pri registrácii nového užívateľa je potrebné si vybrať poskytovateľa služieb - a to buď našu českú spoločnosť INTERNET CZ, a.s. - v tomto prípade budete za objednané služby platiť na český bankový účet v Raiffeisenbanke (v korunách alebo v eurách). Druhou možnosťou, hlavne pre slovenských zákazníkov, je voľba slovenského dodávateľa služieb -Forpsi SK -  INTERNET CZ, a.s - služby budete hradiť v eurách do slovenskej FIO banky. 
 
Zvyšok je už potom zhodný s postupom uvedeným vyššie.