Nový proces pri potvrdzovaní zmeny majiteľa domén na TUCOWS
 
(gTLD - .com, .net, .biz, .org, .info, .name, .cloud, new gTLD – napr. .agency, .bargains, .careers, .estate, .parts atď.)

Dňa 1.12.2016 bol zo strany nášho poskytovateľa Tucows (Open.Srs) upravený proces v potvrdzovaní zmeny majiteľa domén. Do uvedeného dátumu bolo možné potvrdiť zmenu majiteľa iba poslaním autorizovanej požiadavky zo strany oboch majiteľov v rámci evidencie FORPSI a po uskutočnení zmeny je vyžadované po novom majiteľovi potvrdenie správnosti údajov verifikovaním validačnej správy. Kontaktné údaje nového majiteľa sa do 24 hodín zobrazili v WHOIS databázach.
 
Nový postup potvrdenia zmeny bude nasledovný:
1. Stále platí, že na zahájenie zmeny majiteľa musia obidvaja zákazníci poslať autorizovanú požiadavku zo svojho zákazníckeho účtu (autorizovaný ticket).
2. Administrátor doménového oddelenia uskutoční objednávku zmeny majiteľa v hlavnom registri a následne na emaily oboch majiteľov dorazí konfirmačná správa, ktorú musia obaja majitelia do 7 dní potvrdiť. Pokiaľ k potvrdeniu nedôjde, alebo dôjde iba z jednej strany, bude žiadosť na zmenu majiteľa zrušená a majiteľ sa nemení.
3. Pokiaľ email súčasného majiteľa nebude dostupný, je možné zaslať žiadosť na potvrdenie zmeny majiteľa taktiež na telefónne číslo, prostredníctvom sms správy. Ak je telefónne číslo v registri nedostupné alebo nejde o číslo na mobilný telefón, je možné tento údaj zmeniť. (Nedostupný email však nie je možné zmeniť.)
4. Po dokončení zmeny bude obom majiteľom zo strany hlavného registra poslaná správa ohľadom dokončenia zmeny.
5. Doména bude po zmene majiteľa na dobu 60 dní blokovaná proti transferu k inému registrátorovi.

UPOZORNENIE:

Nanovo sa bude zahajovať proces zmeny majiteľa pri úprave týchto údajov:
 
Meno, Priezvisko, Názov organizácie, E-mail
 
Aj pri zmene jedného z vyššie uvedených údajov sa začne tzv. TRADE a na emaily oboch kontaktov (kontaktu pred zmenou a kontaktu po zmene) sa zašle konfirmačná správa. Pokiaľ nedôjde k zmene emailu, budú na 1 email poslané 2 konfirmačné správy a obe bude nutné potvrdiť.