Rozšíření oddílu na přidaném disku - Linux (Pro server)

Tímto způsobem lze zvětšit pouze poslední přidaný oddíl na disku! Pokud požadujete rozšiřování oddílu za běhu a větší flexibilitu ohledně správy oddílů a filesystému, pak nové disky připojujte jako LVM, které poskytuje větší flexibilitu při správě oddílů. Pokud jste nový disk připojil jako LVM, pak jej rozšiřujte pomocí tohoto návodu.
Chybným použitím návodu můžete přijít o všechna data.
 
Identifikujte oddíl, který chcete rozšířit:
# df -h
Souborový systém       Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/mapper/vg-lv_root     7,2G  1,3G  5,6G  19% /
devtmpfs                   482M     0  482M   0% /dev
tmpfs                      492M     0  492M   0% /dev/shm
tmpfs                      492M  6,7M  486M   2% /run
tmpfs                      492M     0  492M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                  477M  139M  309M  32% /boot
tmpfs                       99M     0   99M   0% /run/user/0
/dev/sdb1                   20G   44M   18G   1% /novydisk
 
 
Odpojte oddíl:
# umount /dev/sdb1
Pokud by příkaz selhal, zakomentujte řádek v /etc/fstab, který připojuje /dev/sdb1 do filesystému.
 
 
Identifikujte disk, ke kterému bylo přidáno místo:
# fdisk -l

Disk /dev/sda: 10,7 GB, 10 737 418 240 bajtů, 20 971 520 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x0009fba7

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux
/dev/sda2         1026048    20971519     9972736   8e  Linux LVM

Disk /dev/sdb: 32,2 GB, 32 212 254 720 bajtů, 62 914 560 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů
Typ popisu disku: dos
Identifikátor disku: 0x419bca6f

Zařízení Zavádět   Začátek       Konec    Bloky    Id  Systém
/dev/sdb1            2048    41943039    20970496   83  Linux

Disk /dev/mapper/vg-lv_root: 7 969 MB, 7 969 177 600 bajtů, 15 564 800 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů


Disk /dev/mapper/vg-lv_swap: 2 239 MB, 2 239 758 336 bajtů, 4 374 528 sektorů
Jednotky = sektorů po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 512 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 512 bajtů / 512 bajtů

 
 
 
Pomocí nástroje fdisk smažte původní oddíl příkazem d (delete) a vytvořte jej znovu příkazem n (new). Veškeré hodnoty ponechte implicitní - pouze potvrďte enterem, oddíl se vytvoří až do posledního dostupného sektoru. Následně příkazem w (write) zapište změny na disk:
# fdisk /dev/sdb
Vítejte v fdisku (util-linux 2.23.2).


Změny zůstanou pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na disk.
Při použití příkazu zápisu buďte obezřetní.


Příkaz (m pro nápovědu): d
Vybrán oddíl 1
Oddíl 1 je smazaný

Příkaz (m pro nápovědu): n
Druh oddílu:
  p   primární (primárních: 0, rozšířených: 0, volných: 4)
  e   rozšířený
Vyberte (výchozí p):  
Použije se výchozí odpověď p
Číslo oddílu (1-4, výchozí je 1):  
První sektor (2048-62914559, implicitně 2048):  
Používám implicitní hodnotu 2048
Poslední sektor, +sektorů nebo +velikost{K,M,G} (2048-62914559, implicitně 62914559):  
Používám implicitní hodnotu 62914559
Oddíl 1 typu Linux o velikosti 30 GiB je nastaven.

Příkaz (m pro nápovědu): w
Tabulka rozdělení disku byla změněna!

Volám ioctl() pro znovunačtení tabulky rozdělení disku.
Synchronizují se disky.
 
 
Spusťte partprobe, aby systém zaznamenal změnu velikosti oddílu:
# partprobe
 
 
Spusťte kontrolu filesystému:
# e2fsck -f -y /dev/sdb1
e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
Průchod 1: Kontrolují se iuzly, bloky a velikosti
Průchod 2: Kontroluje se strukturu adresářů
Průchod 3: Kontroluje se dosažitelnost adresářů
Průchod 4: Kontrolují se počty odkazů
Průchod 5: Kontrolují se souhrnné informace skupin
/dev/sdb2: 14/966656 souborů (0,0 % nesouvislých), 103699/3864064 bloků
 
 
Rozšiřte filesystém:
# resize2fs /dev/sdb1 
resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Velikost systému souborů /dev/sdb1 se mění na 7864064 (4k) bloků.
Systém souborů na /dev/sdb1 je nyní 7864064 bloků dlouhý.
 
 
Připojte oddíl zpět do filesystému:
# mount /dev/sdb1 /novydisk
 
 
Zkontrolujte dostupné místo:
# df -h
Souborový systém       Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/mapper/vg-lv_root     7,2G  1,3G  5,6G  19% /
devtmpfs                   482M     0  482M   0% /dev
tmpfs                      492M     0  492M   0% /dev/shm
tmpfs                      492M  6,7M  486M   2% /run
tmpfs                      492M     0  492M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                  477M  139M  309M  32% /boot
tmpfs                       99M     0   99M   0% /run/user/0
/dev/sdb1                   32G   44M   28G   1% /novydisk