Podmínky pro používání služby

Registrátor domény

Pro publikování webu na Vaší vlastní doméně je zapotřebí splnit následující:

  • Registrátorem domény musí být naše společnosti
  • Jedna ze dvou placených variant (WEB či SHOP) musí být aktivní

 

Poskytování SSL certifikátu

V ceně služby automaticky poskytujeme DV SSL certifikát pro obě placené varianty (WEB či SHOP). Není zapotřebí starat se o zajištění https, pro Váš web bude automaticky po zřízení aktivován SSL certifikát. Naše společnost musí být registrátorem domény, jak je již zmíněno v předchozím bodě.