Fakturační období, fakturace služby

Základní fakturační období je 1 rok s tím, že expiraci služby vždy kopíruje expiraci domény, k níž je služba navázána. Z tohoto důvodu mohou nastat i případy, kdy je fakturační období jiné, než roční.


V případě objednávky služby pro již registrovanou doménu, může být fakturováno i méně než 12 měsíců, avšak kromě tohoto případu nemůže být služba fakturována pro období kratší než 1 rok.


V případě, kdy je upgrade varianty objednán méně než 30 dní před expirací již uhrazené služby, požadavek bude zpracován automaticky a nová varianta služby bude fakturována až pro další fakturační období.